«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

 

Foto: Pixabay from Pexels

Latvijas tautas divi galvenie spēka avoti cauri gadsimtiem ir izglītība un zinātne. Tagad ar pseido reformām un "brīvā tirgus" viltu un aklo naudas varu tās cenšas iznīcināt. Līdzīgi kā kādreiz aklā Melnā bruņinieka zelta zobens nocirta divus Lāčplēša spēka avotus un noslīcināja Daugavā mūsu tautas brīvību.

Bet tomēr ne uz viesiem laikiem! Ilgas pēc gara gaismas uzcēla Gaismas pili no aizmirstības, atjaunoja ticību zināšanām, izglītībai, nākotnei, atjaunoja Latvijas neatkarību un veidoja neatkarības balstus - izglītību un zinātni. Latvijas Universitāti izveidoja reizē ar Latvijas valsti un tā kļuva par Latvijas izglītības un zinātnes galveno balstu, kopā ar citām augstskolām un vienlaicīgi iecerēto, bet tikai vēlāk izveidoto Latvijas Zinātņu akadēmiju, kuru Rainim (kopā ar K.Balodi) kā izglītības ministram 1927.gadā nodibināt vēl neizdevās. Latvijas augstākās izglītības un zinātnes finansējums no valsts budžeta daudzus gadus ir viens zemākajiem Eiropā, bet Satversmes tiesa 2020. gada 29. oktobra SPRIEDUMĀ nekautrējas rakstīt, ka ar Saeimas likumiem garantētais atbalsts izglītībai un zinātnei: "jau no sākta gala ir tikai tukši vēlētājiem adresēti solījumi". Skolotāji varonīgi cenšas tikt galā ar nepārdomāto un pārsteidzīgi, sasteigti veidoto kompetenču pieeju, izmisīgi cīnās par algām, kuras joprojām ir zem vidējās valstī. Augstskolu likuma grozījumi draud nodot augstskolas no ārpuses ieceltu padomju pārvaldībā un izmest koledžas no augstākās izglītības. Atbalsta vietā arvien jaunas, arvien vairāk birokratizētas, nejēdzīgas prasības. Latvijas valsts pastāvēšanai, drošībai un ilgtspējai, iznīcinošās emigrācijas mazināšanai izšķiroša ir patriotisma veidošana, Satversmes preambulā minēto vērtību, tai skaitā kristīgo vērtību, īstenošana, balstoties uz zinātniskiem pamatiem, izmantojot filozofiju, mākslu un kultūru, veidojot mitoloģijas un folkloras sasaisti ar latvisko identitāti. Visām valsts amatpersonām, ieskaitot rektorus, jāprot runāt latviski. Jāturpina lietot latviešu valodu zinātnē, tai skaitā doktorantūrā, kuru cenšas pilnīgi angliskot. Nabadzības un nevienlīdzības mazināšanai Latvijai jāveido savu ražošanu, izmantojot savu zinātni un savu izglītību. Solidaritāte, kaimiņu un draugu sadarbība, apmainoties ar zināšanām un draudzīgu palīdzību, izmantojot pārklājošos virtuālos (interneta) un fiziskos (personīgos) kontaktus, sociālos tīklus ļaus pārvarēt mežonīgā "brīvā" tirgus varu, krīzes, epidēmijas un pandēmijas. Digitālās pasaules nestie robotizācijas draudi, kas oficiāli aprakstīti EK "Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu (MI)" ir pārvarami tikai kopīgiem spēkiem, balstoties uz izglītību un zinātni. Raiņa idejas, Raiņa partija LSDSP palīdzēs atjaunot un aizstāvēt tautas spēka avotus - mākslu, kultūru, zinātni un izglītību no tiem, kam vara un viltus. Apvienosimies pret melno zelta varu! "Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu." (Rainis)

2021.gada 16. janvāris Rīga