«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Foto: Pixabay from Pexels

Medicīnas pakalpojumu pieejamība vērtējama kā galvenā problēma ikvienā pašvaldībā. Trūkst ārstu un speciālistu, jārēķinās ar garām rindām uz ārstu vizītēm un izmeklējumiem. Tas traucē laikus atklāt vēzi, uz plānveida ķirurģiskām operācijām jāgaida pat gadiem, hroniskās slimības tiek ielaistas un saasinās, pacienti laikus nesaņem nepieciešamos valsts kompensējamos medikamentus. Covid -19 izraisītā veselības aprūpes krīze situāciju vērš vēl tikai sliktāku un pavisam neprognozējamu.

Akūti trūkst gultasvietu un medicīniskā personāla. Šajā situācijā acīmredzami pieaug reģionālo un lokālo slimnīcu loma. Tāpēc LSDSP atbalsta Reģionālo pašvaldību apvienības aicinājumu atlikt Aizkraukles, Alūksnes, Balvu un Gulbenes , Cēsu, Dobeles, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Ludzas, Madonas, Siguldas unTukuma slimnīcu līmeņu pārskatīšanas reformu. Svarīgi visus medicīnas pakalpojumus tuvināt iedzīvotājiem. Veselības ministrijai jāveicina speciālistu konsultācijas reģionālo pašvaldību ārstniecības iestādēs, paredzot papildus samaksu un ceļa izdevumu kompensāciju. Par katru cenu jāveicina rehabilitācija, mājas un paliatīvā aprūpe, modernāka, mūsdienu prasībām atbilstoša, efektīva onkoloģisko patoloģiju terapija. Lai nodrošinātu medicīnisko personālu attālākās pašvaldībās, pakalpojumu tarifi jānosaka atbilstoši reālajām izmaksām, mediķiem jāsaņem papildus samaksa un transporta izdevumu kompensācija. Pašvaldībām jāsedz daļa no ārstu prakšu uzturēšanas izdevumiem, tā nodrošinot likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta 6) daļā noteikto. LSDSP uzskata, ka medicīnas aprūpe ir ne tikai valsts un Veselības minitrijas ziņā, pašvaldībām jādod savs ieguldījums savu iedzīvotāju sociālajā um medicīniskajā aprūpē, visiem spēkiem jāveicina medicīnas personāla piesaiste un materiālā labklājība, bet saviem cilvēkiem medicīnisko pakalpojumu visaptveroša pieejamība. Veselības ministrija , kā valsts kapitāldaļu turētāja savās ārstniecības iestādēs, nevar stāvēt malā no visām problēmām ārstniecības iestādēs, ar atrunu – tā ir veselības aprūpes vadītāja rūpe.

2021.16. janvāris Rīga.