«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Foto: Leta

2021. gada pašvaldību vēlēšanās LSDSP piedalīsies ar savu sarakstu 6 novados: Olaines – 18 kandidāti (saraksts nr. 4), Bauskas – 22 kandidāti (saraksts nr. 6), Saldus – 14 kandidāti (saraksts nr. 1), Jēkabpils – 11 kandidāti (saraksts nr. 4); Aizkraukles – 12 kandidāti (saraksts nr. 7) un Preiļu novada – 18 kandidāti ( saraksts nr. 5).

Šim pašvaldību deputātu korpusam būs daudz sarežģītāks darbs nekā iepriekš, jo būs jāstrādā jaunos apstākļos. Jāizveido tādas struktūras un sistēma, lai katrs iedzīvotājs varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus, attīstīt savu uzņēmējdarbību, justos ka dzīvo labklājīgā valstī, kur būtu iespēja atbilstoši savām vēlmēm iesaistīties sporta un kultūras aktivitātēs.
Atbilstoši sociāldemokrātijas principiem augstāk minēto novadu deputātu kandidātu programmās akcentēta darbība sociālajā jomā blakus sadarbībai ar uzņēmējiem infrastruktūras sakārtošanai, tās modernizācijai, skolu, sporta, medicīnas u.c. pakalpojumu saņemšanas atbalstam.
Sociālo jautājumu atbalsts būs: nekustamā īpašuma nodokļa atlaides Olaines novada (par 90%) ģimenēm ar bērniem, vientuļajiem pensionāriem un dzīvokļu īpašniekiem, kuru mājas atrodas uz privātās zemes. Nekustamā īpašuma atlaides būs arī Aizkraukles novada trūcīgākajiem. Olaines novads uzcels rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Saldus novads sniegs pakalpojumus patversmē, izveidos dzīvokļus personām ar īpašām vajadzībām, veidos jaunu dzīvokļu celtniecības programmu. Bauskas novads veidos īres namus un attīstīs sociālo dzīvokļu fondu. Aizkraukles novads uzlabos vides pieejamību un atbalstīs cilvēku ar invaliditāti izaugsmes centra veidošanu, sadarbībā ar baznīcu u.c. organizācijām strādās, lai mazinātu nabadzību, vardarbību, atkarības no azartspēlēm, narkotikām. Olaines novads palielinās dzīvokļu un medicīnas pabalstus, izveidos grupu dzīvokļus, pašvaldības īres namus, attīstīs sociālo dzīvokļu fondu. Arī Bauskas novads attīstīs sociālo dzīvokļu fondu.
Atbalstīs ar brīvpusdienām skolu un pirmsskolas bērnus Jēkabpils, Bauskas, Olaines, Preiļu, Saldus novads. Saldus novads piešķirs pašvaldības stipendijas, lai nodrošinātu pašvaldību iestāžu vajadzības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem visas nozarēs, toties pedagoģijā Aizkraukles novads, medicīnā Preiļu novads. Olaines novads palielinās pašvaldības stipendijas vidusskolēniem.
Aizkraukles novads paaugstinās bērnu pabalstus līdz 1000, eiro par trešo un turpmākajiem bērniem, apmaksās visiem pedagogiem veselības apdrošināšanas polises.
Nodrošinās visiem bērniem vietas bērnu dārzos Bauskas, Olaines un Jēkabpils novados.

Programmās ieskatījās
Margarita Krauča
LSDSP valdes locekle