«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Teksts būs šeit.

1. maijs ir Darba svētki, Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena. Darba darītāju svētki, lai pieminētu sasniegumus cīņā par darba apstākļu uzlabošanu. Tomēr 1. maijs, kādu mēs to redzam šodien, rāda tikai to, ka cīņa par strādnieku tiesībām ir apstājusies pusceļā. Sasniegumu šajā jomā Latvijā nav.

2018. gada 6. aprīlī LU aulā notika Pasaules Veselības dienai un Pasaules Veselības organizācijas 70. gadadienai veltīta konference "Pieejama veselības aprūpe- svarīgs stūrakmens ekonomiskās izaugsmes pamatiem".

Pilnībā piekrītu profesores Guntas Ancānes uzskatiem par obligātās literatūras un skolā izmantojamo mākslas darbu kopumā izvēles lielo nozīmi. Skolotājas Ratinīkas demonstrētā mākslas lomas neizpratne un nezināšana uzskatāmi parāda, ka mākslas darbu izmantošanas principi izglītībā ir plaši jāskaidro pedagogiem, politiķiem un visai sabiedrībai.