«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

2018. gada 6. aprīlī LU aulā notika Pasaules Veselības dienai un Pasaules Veselības organizācijas 70. gadadienai veltīta konference "Pieejama veselības aprūpe- svarīgs stūrakmens ekonomiskās izaugsmes pamatiem".

Pilnībā piekrītu profesores Guntas Ancānes uzskatiem par obligātās literatūras un skolā izmantojamo mākslas darbu kopumā izvēles lielo nozīmi. Skolotājas Ratinīkas demonstrētā mākslas lomas neizpratne un nezināšana uzskatāmi parāda, ka mākslas darbu izmantošanas principi izglītībā ir plaši jāskaidro pedagogiem, politiķiem un visai sabiedrībai.

Nabadzības pilnīga likvidēšana ir iespējama. Divi galvenie nosacījumi ir:
1)Konkrētās sabiedrības (valsts, pašvaldības u.tml.) solidāras rūpes par visu šīs sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, visu nodrošināšana ar cilvēka cienīgai dzīvei nepieciešamajiem resursiem.

“Lielākais brīnums ir zvaigžņotā debess virs manis un morāles likums manī”

[I.Kants]

Contraria sunt complementa.

[Nils Bors]