«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

LSDSP apvieno cilvēkus ar ideāliem – visās paaudzēs. Mēs ticam, ka Latvijā ir daudz mērķtiecīgu cilvēku ar svaigām idejām, kuri vēlas rast savu viedokļu un pārliecību piepildījumu. Vai Tu vēlies palīdzēt valstij – mūsu Latvijai?

Šodienas notikumi Latvijā parāda – valsts politikas realizētāji ir morāli novecojuši. Bet kas to pieļāvis? Atbilde ir vienkārša: valsts iedzīvotāji paši. Tie, kas apātiski tam ļaujas un slinko aizstāvēt savu viedokli. Ir viegli kritizēt politiku no malas, daudz grūtāk – iesaistīties un darboties attīstības labā. Taču tas ir tā vērts, ja mums ir patiesi, kvēli ideāli un vēlme darīt dzīvi labāku mums un mūsu bērniem.

Mums vajag Tevi – Tavu dedzīgo pārliecību un patriotismu, Tavas idejas un prasmes! Tev vajag platformu, kur šo pārliecību un patriotismu, idejas un prasmes realizēt. Darbosimies kopā Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā!

KOPĀ MUMS IZDOSIES !

Lai kļūtu par LSDSP biedru, Jums ir jāaizpilda un jāparaksta partijas biedra anketa (PDF fails), kas pēc tam iesniedzama attiecīgās teritorijas LSDSP birojā.

Tāpat Jums ir iespēja pilntiesīga biedra vietā kļūt par LSDSP atbalstītāju (PDF fails) un ar partiju sadarboties uz brīvprātības principa.

LSDSP centrālā biroja adrese:

Rīga, Lāčplēša iela 60, LV-1011

teritoriālo biroju kontakti

Saskaņā ar LSDSP Statūtiem, par tās biedru var būt 18 gadu vecumu sasniegušie Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kas apņemas ievērot Statūtus un īstenot partijas Programmu. Biedri partijā tiek uzņemti neatkarīgi no sociālās, rasu un nacionālās piederības, profesijas, reliģiskās pārliecības, tie iestājas LSDSP individuāli, ievērojot Statūtus.

Uzņemt LSDSP ir tiesības teritoriālās organizācijas komitejai vai valdei pēc kopas ieteikuma, kā arī LSDSP Domes valdei.

Uzņemot partijā, nepieciešamas divu partijas biedru rekomendācijas un var tikt noteikts kandidāta stāžs līdz 6 mēnešiem. Rekomendētāju partijas stāžs nevar būt mazāks par vienu gadu, un viņi atbild par rekomendējamā atbilstību LSDSP Statūtu prasībām.

Tikai LSDSP Dome par partijas biedriem var uzņemt:

* personas, kuras agrāk ir bijušas citu partiju vadības institūciju locekļi;

* personas, kuras ir bijušas citu partiju deputātu kandidātu sarakstos Saeimas vēlēšanām vai arī ieņēmušas ministru amatus no citām partijām;

* personas, kuras agrāk ir bijušas notiesātas par kriminālnoziegumiem;

* personas, kuras izslēgtas no LSDSP, vai kurām atteikta uzņemšana LSDSP – pēc viena gada;

 

* vēlētās LSDSP amatpersonas, kuras izstājušās no partijas – pēc viena gada.