«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

 

"Mums patiesi pieder vienīgi tas,

ko esam spējuši dot citiem."

(A.Sent Ekziperī.)

Mīļās Rīgas pilsētas iedzīvotāji.

 Mēs dzīvojam laikmetā, kad plaši ir pieejami dažādi saziņas līdzekļi. Tamdēļ līdz mums viegli nonāk informācija par citu cilvēku negodīgumu, zādzībām, krāpšanām un biznesa afērām. Televīzijā , nereti atspoguļo ierēdņu negodīgo rīcību. Tad pārsvarā esam sašutuši , ka pret mums kāds ir negodīgi izturējies! Es vēršu jūsu uzmanību uz godīguma principu.

Kāpēc tik daudzi tic augstiem un cēliem godīguma principiem? Tomēr, tikai nedaudzi izvēlas būt strikti godīgi.

Godīgie cilvēki pazūd negodīguma straumē, kad uzsāk cīnīties par savu taisnību un tiesībām, bet nesasniedzot gaidīto atbalstu  gan no apkārtējiem, gan valstiskajām organizācijām, sāk meklēt palīdzību un  atbalstu nevalstiskajās organizācijās! Ilgus gadus darbojos ‘Tautas Palīdzības fonds” kā valdes priekšsēdētāja, 

Fonds palīdz trūcigajiem Rīgas pilsētas iedzivotājiem-pensionāriem, invalīdiem, bērniem invalīdiem,daudzbērnu ģimenēm, pajumti zaudējušajiem iedzivotājiem vai kuriem draud izlikšana , citiem grūtās situācijās nonākošjiem mūsu līdzcilvēkiem. Bieži saskaros ar dažādiem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši ticību godīgumam un taisnīgumam!

Ikdienā nodarbojos ar labestības vairošanu,pirmkārt, jau sevī, kā arī  daudzu līdzcilvēku sirdīs, nereti esmu viņu pēdējā cerība! Ļoti svarīga ir sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, jo tikai kopā mēs varam palīdzēt ,gan materiāli, gan morāli visneaizsargātākajiem. Latvijas iedzīvotājiem!

Iestājos par trūcīgo un sociāli neaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu!

Ar cieņu, jūsu Velta Cimdiņa!