«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Foto: dzejasdienas.com

Dzejnieka Raiņa kādreiz, pirms vairāk kā simts gadiem veidotā partija, LSDSP šodien, 24.martā, ar skumjām atvadās no sava izcilā biedra un izcilā dzejnieka Ulža Bērziņa. Ulža Bērziņa mīlestība pret savu zemi un savu tautu apvienojās, tāpat kā Rainim, ar rūpēm par visu pasauli, kurā katram, katrai tautai, katram cilvēkam ir sava vieta, kur dzīve saistās teiksmās un saskaņās. Dodot savu ieguldījumu pasaules gara bagātībās šie abi, ārkārtīgi nozīmīgie Latvijai dzejnieki, nesa svešu tautu kultūras sasniegumus latviešu tautai, tulkojot un skaidrojot izcilākos, gadsimtiem pasaulē krātos dārgumus un rādīja pasaulei Latvijas ieguldījuma līdzvērtīgumu kopējā kultūras ainavā. Pārmaiņu laikos Uldis Bērziņš, tāpat kā savulaik Rainis, nevarēja stāvēt malā un nesavtīgi dalījās ar savām spējām, zināšanām un pieredzi, ziedoja savu laiku un spēkus, apvienoja savas pūles ar biedru, draugu, daudzo Latvijas neatkarības aizstāvju pūlēm, iesaistoties Latvijas valsts demokrātiskas pārvaldes veidošanā. Tiklīdz kā 1989.gadā parādījās iespēja palīdzēt ar savām zināšanām un spējām dzejnieka Raiņa veidotās partijas darba turpināšanai Latvijā, dzejnieks Uldis Bērziņš pievienojās 1904.gadā dibinātās LSDSP ideju virzītājiem, kuri kopā ar trimdas pārstāvjiem atjaunoja LSDSP darbību Latvijā. Nenovērtējams bija Ulža ieguldījums, kad viņš uzņēmās partijas vadīšanu tai ļoti grūtā brīdī, 1991.gadā, un palīdzēja pārvarēt šķēršļus un nesaskaņas, turpinot arī vēlāk, pēc 1993.gada, kad viņš vairs nebija LSDSP vadītājs, palīdzēt risināt daudzus grūtus uzdevumus, tai skaitā pārstāvēja LSDSP kā valsts prezidenta amata kandidāts 1996.gadā, vienlaicīgi dodot savu galveno ieguldījumu Latvijai - turpinādams plašu un ražīgu radošo, dzejnieka un tulkotāja, darbu. Līdzīgi arī Rainis vienmēr iestājās par Latvijas valsti, par izglītību un kultūru, ieņemdams arī Latvijas Republikas izglītības ministra amatu no LSDSP, bet nepārtraukti veikdams savu radošo tautas dzejnieka darbu. Mēs, LSDSP biedri un atbalstītāji, esam pateicīgi Uldim Bērziņam par viņa nesavtīgo ieguldījumu savas tautas un visas cilvēces nākotnes veidošanā, gan vadot un līdzdarbojoties LSDSP, gan radot savus nemirstīgos sasniegumus vārda mākslā. Mēs, visi kam dārga Latvija, skumstam kopā ar Ulža ģimeni un draugiem Latvijā un visā pasaulē par lielo zaudējumu.

LSDSP vārdā LSDSP priekšsēdētājs Jānis Dinevičs Rīgā, 24.03.2021.

Pandēmijas laikā ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā miljoniem cilvēku izjūt problēmas ar ienākumiem. Valdību veiktie palīdzības mehānismi ir smagnēji administrējami un nonāk pie cilvēkiem novēloti, kas izraisa bailes par nākotni, šaubas par valsts spējām un ES lietderību.

 

Foto: Pixabay from Pexels

Latvijas tautas divi galvenie spēka avoti cauri gadsimtiem ir izglītība un zinātne. Tagad ar pseido reformām un "brīvā tirgus" viltu un aklo naudas varu tās cenšas iznīcināt. Līdzīgi kā kādreiz aklā Melnā bruņinieka zelta zobens nocirta divus Lāčplēša spēka avotus un noslīcināja Daugavā mūsu tautas brīvību.

Foto: Pixabay from Pexels

LSDSP 49.kongress atgādina partijas vairākkārtējo uzmanības vēršanu uz iespēju pandēmijas laikā ieviest beznosacījumu ienākumu sistēmu, kura paredz katram sabiedrības pilngadīgam loceklim saņemt 250 eiro mēnesī un par katru bērnu vienam no vecākiem papildus 50 eiro mēnesī.

Foto: Pixabay from Pexels

Medicīnas pakalpojumu pieejamība vērtējama kā galvenā problēma ikvienā pašvaldībā. Trūkst ārstu un speciālistu, jārēķinās ar garām rindām uz ārstu vizītēm un izmeklējumiem. Tas traucē laikus atklāt vēzi, uz plānveida ķirurģiskām operācijām jāgaida pat gadiem, hroniskās slimības tiek ielaistas un saasinās, pacienti laikus nesaņem nepieciešamos valsts kompensējamos medikamentus. Covid -19 izraisītā veselības aprūpes krīze situāciju vērš vēl tikai sliktāku un pavisam neprognozējamu.

16.01. 2021. notika LSDSP 49. Kongress. Tas notika attālināti un noritēja veiksmīgi, lai gan bija nelielas bažas, - kā nekā, pirmo reizi. Kongress atskatījās uz savu darbību, atzīmēja grūtības, veiksmes un neveiksmes.

Foto: Latvijas Avīzes raksta ekrānšāviņš

Jaunā situācija, kuru izraisījusi pandēmija, liek nopietni pārdomāt, kā atveseļot ekonomiku un kā aizsargāt cilvēku ierasto materiālo dzīves līmeni.

Photo by JESHOOTS.com from Pexels

Tikai laba  izglītība var nodrošināt Latvijas neatkarību, latviešu valodas un kultūras uzplaukumu,  Latvijas kā demokrātiskas valsts ilgtspējīgu pastāvēšanu. Ar ārzemju speciālistu aicināšanu nepietiek. “Tauta, kurai nav savas inteliģences, var tikai kalpot.” (Kārlis Skalbe “Mazās piezīmes”, R., 1990., 170. lp.) Latvijas valdības rīcība pašlaik turpina pasliktināt Latvijas izglītības stāvokli.

Grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā ir mēģinājums “iekonservēt” pašreizējo politisko eliti un izslēgt no spēles mazās partijas. Tā uzskata Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) priekšsēdētājs Jānis Dinevičs. Politiķis ir pārliecināts, ka jaunais likumprojekts veicinās administratīvo resursu izmantošanu politiskajā cīņā, kas neizbēgami novedīs pie varas stagnācijas.