«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

14. Saeimas sastāvā ievēlēti divi mūsu partijas pārstāvji!

 

Andrejs Vilks no Rīgas

un 

Anita Brakovska no Latgales

Paldies par izrādīto uzticību!

Turpinājums sekos.

 

LSDSP 14. Saeimas vēlēšanas piedalīsies no Zaļo un Zemnieku savienība apvienības, kurā iestājās šī gada 28. jūnijā. 

 

Mūsu Rīgas vēlēšanu apgabala pārstāvji un to vēstījumi potenciālajiem vēlētājiem:

 

 

Mūsu Zemgales pārstāvis ar 7 numuru Zemgales vēlēšanu apgabalā Ingus Zālītis

 

 

Mūsu Latgales pārstāve ar 3 numuru Latgales vēlēšanu apgabalā Anita Brakovska

Es pieņemu lēmumus apsverot visus par un pret, tāpēc lēmums kandidēt Saeimas vēlēšanās nav impulsīvs.

Man ir zināšanas un pieredze, kas ļauj iedziļināties cilvēku vajadzībās, tās saprast un rast labākos risinājumus.
Esmu politiķe jau daudzus gadus, vadījusi Vārkavas novada domi, šobrīd strādāju par Preiļu novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieci.

Tas ir darbs, kuru dara, zinot, ka tev uzticas un prasa gan rezultātus, gan atbildību. Mani dēvē par tiešu un prasīgu, bet ar darbu esmu pierādījusi, ka cīnos par cilvēkiem, kuri man uzticējušies.
Esmu lepna, ka sevi varu saukt par īstenu latgalieti, kura zina savu senču tradīcijas, tur godā Dieva vārdu un nodod to tālāk bērniem un mazbērniem.
Man ir pārliecība, ka ģimeniska, strādīga un izglītota tauta ir pelnījusi dzīvot pārticīgu, drošu un mierīgu dzīvi brīvā Latvijā. Esmu gatava rīkoties, lai Latgale būtu attīstīts reģions. 

Lauksaimniecības politika, izglītība un sociālā drošība ir jomas, kuru sakārtošanā esmu gatava ieguldīt savu darbu un zināšanas.
Es neesmu ne pirmajā vietā, ne labākā. Es esmu tur, kur varu būt noderīga Latvijai un savai tautai. 

 

 

 

Mūsu Latgales pārstāve ar 9 numuru Latgales vēlēšanu apgabalā Daiga Ceipiniece

 

Vienlīdzīgas iespējas ikvienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā. Iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt, veidot dabisku ģimeni un pavadīt mierīgas, materiāli nodrošinātas vecumdienas.
Valsts drošība
•    Rosināsim aizsardzības budžeta palielinājumu vismaz 2.7% no IKP.
•    Aizstāvēsim valsts intereses ES un starptautiskajās organizācijās.
•    Atbalstīsim Ukrainas uzņemšanu ES un tādu starptautisku kārtību, kas nepieļauj iespēju Krievijai atgriezties pie imperiālistiskās politikas.
•    Nodrošināsim efektīvu Latvijas iekšlietu sistēmas darbu, piemērotus darba apstākļus, taisnīgu atalgojumu.
•    Iestāsimies par finanšu piešķīrumu ES ārējās robežas militārajai stiprināšanai no ES kopējā budžeta.
•    Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos. Atjaunosim valdības sadarbību ar NVO. Atjaunosim mediju neatkarību.
•    Stiprināsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem.
•    Pārtrauksim izpildvaras ietekmi uz tiesu varu.
•    Stiprināsim cīņu ar korupciju.
Enerģētiskā drošība
•    Veicināsim valsts enerģētisko neatkarību.
•    Atbalstīsim mājsaimniecības, kompensējot energoresursu cenu kāpumu. Sekmēsim atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un ES zaļā kursa attīstību nākotnē, uzsākot attīstības projektus.
•    Attīstīsim energoefektivitātes programmas daudzdzīvokļu un privātmājām.
Sociālā drošība
•    Paplašināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
•    Atbilstoši faktiskajai gada inflācijai, uzsāksim indeksēt pensijas divas reizes gadā.
•    Nodrošināsim senioriem piemaksu par darba stāžu līdz 1996.gadam.
•    Ik gadu paaugstināsim minimālās pensijas, garantēto minimālo ienākumu un dzīvokļu pabalstus.
•    Ik gadu rudenī, senioriem ar zemiem ienākumiem un personām ar invaliditāti, bērniem ar retām slimībām nodrošināsim vienreizēju pabalstu 240 eiro apmērā.
•    Iestāsimies par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā.
•    Veidosim iedzīvotājiem taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku.
•    Nodrošināsim veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieaugumu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktajam.
•    Panāksim veselības nozares finansējuma pieaugumu, veicinot medicīnas iestāžu attīstību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu, tai skaitā rehabilitācijas.
•    Sekmēsim veselības aprūpes nodrošināšanu iespējami tuvu dzīvesvietai.
•    Stiprināsim ģimenes ārstu prakses.
Tautsaimniecības attīstība
•    Nodrošināsim sabalansētu, videi draudzīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību, atbalstīsim zinātni un izglītību, lai panāktu vietējās produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un patēriņa pieaugumu. Paplašināsim atbalstu mazajiem un vidējiem vietējiem ražotājiem.
•    Iestāsimies par PVN likmes samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem.
•    Atjaunosim speciālos nodokļu režīmus mazās uzņēmējdarbības atbalstam.
•    Lai veicinātu pašvaldību iedzīvotāju labklājību un pieejamo pakalpojumu klāstu, atjaunosim pašvaldībās iemaksājamo iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu līdz 80%.
•    Pārskatīsim muitas iekasēto maksājumu apjomu ES kopējā budžetā.
•    Stiprināsim reģionu attīstību un sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību visā valsts teritorijā.
•    Izvērtēsim un pārskatīsim administratīvi teritoriālo reformu.
•    Atbalstīsim jaunuzņēmumus. Sekmēsim zinātnes, publiskā un privātā sektora sadarbību.
•    Veidosim vienotu, sasvstarpēji saistītu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas attīstību.
Izglītība, zinātne, kultūra un sports
•    Īstenosim par izglītības politiku, lai tās mērķi un uzdevumi būtu pēctecīgi izpildīti pirmsskolā, skolā, augstskolā, mūžizglītībā.
•    Nodrošināsim kvalitatīvus mācību resursus mācību satura apguvei.
•    Stiprināsim skolu tīklu, kas atbilst skolēnu vajadzībām un nodrošina kvalitatīvu un pieejamu izglītību.
•    Sadarbībā ar LIZDA izstrādāsim pedagogu atalgojuma modeli, kas stimulē pedagogus sasniegt sabiedrības novērtētu rezultātu.
•    Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs.
•    Arodizglītībā radīsim iespējas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas prasmes.
•    Īstenosim augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielinājumu.
•    Veicināsim latviešu valodas, latviskās kultūras un tradīciju, mākslas un radošo nozaru attīstību.
•    Sekmēsim kultūrizglītības stiprināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.
•    Veicināsim sabiedrības saliedētību.
•    Veicināsim privāto un publisko partnerību iesaistīties daudzveidīgu veselīga dzīvesveida veicināšanā un sporta aktivitāšu pieejamībā.

Būsim saimnieki savā zemē!

 

Foto: Nataliya Vaitkevich from Pexels

Pēdējos gados infekciju slimības pasaulē izplatās ātrāk kā jebkad. Arvien vairāk parādās jaunas slimības tādas kā HIV/AIDS, putnu gripa, SARS, tagad SARS-Cov-2. Turpinās arī citu jau pazīstamu slimību uzliesmojumi, kā holēra, poliomielīts, odu un ērču pārnēsātās slimības. Izplatību veicina cilvēku aktīva pārvietošanās ar aviotransportu, dzīvnieku pārvadāšana un migrācija.

Cik objektīvs ir elektroenerģijas cenas pieaugums? Kas īsti ir valsts AS Latvenergo, elektroenerģijas ražotājs vai tirgotājs, vai divi vienā? Par cik Latvenergo saražotā elektroenerģija objektīvi kļuvusi dārgāka un vai to pārdod vēl dārgāk, ja birža to pieļauj?

Foto: Leta

2021. gada pašvaldību vēlēšanās LSDSP piedalīsies ar savu sarakstu 6 novados: Olaines – 18 kandidāti (saraksts nr. 4), Bauskas – 22 kandidāti (saraksts nr. 6), Saldus – 14 kandidāti (saraksts nr. 1), Jēkabpils – 11 kandidāti (saraksts nr. 4); Aizkraukles – 12 kandidāti (saraksts nr. 7) un Preiļu novada – 18 kandidāti ( saraksts nr. 5).

Pandēmijas laikā ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā miljoniem cilvēku izjūt problēmas ar ienākumiem. Valdību veiktie palīdzības mehānismi ir smagnēji administrējami un nonāk pie cilvēkiem novēloti, kas izraisa bailes par nākotni, šaubas par valsts spējām un ES lietderību.

 

Foto: Pixabay from Pexels

Latvijas tautas divi galvenie spēka avoti cauri gadsimtiem ir izglītība un zinātne. Tagad ar pseido reformām un "brīvā tirgus" viltu un aklo naudas varu tās cenšas iznīcināt. Līdzīgi kā kādreiz aklā Melnā bruņinieka zelta zobens nocirta divus Lāčplēša spēka avotus un noslīcināja Daugavā mūsu tautas brīvību.

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu komandas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu -ģimenisku un sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību, brīva laika pavadīšanas iespējas un drošību. Novada attīstībai jābūt balstītai uz izglītotiem, strādīgiem un atbildīgiem cilvēkiem, kuri uzticas savai pašvaldībai. Mēs būsim reāli savos solījumos, apzinoties novada finansiālas iespējas. Mēs orientējamies uz vienmērīgu novada attīstību, atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību saglabāšanu, sabiedrības saliedēšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu. Mūsu uzdevums ir veicināt ekonomisko attīstību, pašvaldības darbā nodrošinot pēctecību, atklātību, godīgu un taisnīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

IZGLĪTĪBA UN SPORTS Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un valsts nākotne. Nodrošināsim mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi skolas un pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpināsim atbalstīt ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies novada skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem novada izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Atbalstīsim novada sporta skolas un nodrošināsim ar materiāltehnisko bāzi, jo sports ir veselības avots. Popularizēsim sporta lomu jauniešu vidū, atbalstīsim sporta laukumu rekonstrukcijas un iekārtošanu tā, lai jauniešiem būtu iespēja sportot drošā vidē. Saglabāsim optimālu izglītības iestāžu skaitu, lai varētu iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Atbalstīsim pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošināsim integrēšanas iespējas mācību iestādēs, labiekārtosim mācību vidi bērniem ar īpašām vajadzībām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA Izvērtējot vietējo uzņēmēju vajadzības, sniegsim atbalstu to konkurētspējas paaugstināšanai. Atbalstīsim visa veida konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā, kā arī visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz jaunu darba vietu izveidošanu un finanšu pienesumu pašvaldības budžetā. Īpašu vērību veltīsim novada vienmērīgas attīstības un investīciju jautājumiem, ieskaitot ES fondu aktīvu izmantošanu. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību un turpināsim attīstīt lauku tūrismu. Iestāsimies par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un attīstībai vajadzīgo finanšu līdzekļu optimālu iedalīšanu un izlietošanu.

KULTŪRA UN RELIĢIJA Izkopsim kultūras tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un senioru aktivitātes. Godināsim novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu. Materiāli atbalstīsim tradicionālas reliģiskās konfesijas novadā un respektēsim katra novada iedzīvotāja nacionālo pašapziņu un piederību tradicionālajām reliģiskām konfesijām.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA Vislielākās pūles veltīsim lauku ceļu, ceļmalu, ielu, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas jautājuma risināšanai, piesaistot arī Eiropas Savienības projektu finansējumu. Ziemā organizēsim regulāru ceļu, ielu tīrīšanu. Labiekārtosim un kopsim novada kapsētas.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU Regulāri organizēsim iedzīvotāju sapulces, sniedzot atskaites par paveikto un uzklausot idejas un ierosinājumus turpmākajiem darbiem. Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumā. Aicināsim iedzīvotājus un konsultatīvās padomes aktīvi iesaistīties novada darbībā un sakārtot vidi, kura dzīvojam. Mēs visi esam atbildīgi par novada attīstību. Atbalstīsim administratīvās komisijas darbu. Drošības paaugstināšanas nolūkos veicināsim video novērošanas iekārtu ierīkošanu publiskās vietās un pie izglītības iestādēm visa novada teritorija. iestāsimies par Latvijas tradicionālās kultūrvides saglabāšanu. Sadarbosimies ar arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām sociālekonomisko, darba tiesisko un daba ņēmēju labklājības sfērā.

KOPĀ MUMS IZDOSIES!