«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Cienījamie pasākuma dalībnieki, dāmas un kungi. Tuvojas vēlēšanas un dažādi politiskie spēki apsver iespējas izveidot pēc iespējas pilnīgāku, uz vērtībām balstītu, piedāvājumu vēlētājiem.

Jautājums tikai uz kādām? Mūs bieži pārsteidz tekošie politiski risinājumi, māc bažas, ka ieguvēji nebūs visa sabiedrība, jo sevišķi tās maznodrošinātā daļa, bet gan tikai tās pārtikusī daļa, kuras dzīves līmenis ir stipri, virs vidējā. Bet zinot, kāda ir risinājumu izstrādātāju vērtību sistēma un ideoloģija, ko citu varēja sagaidīt.

Tāpēc pirms vēlēšanām ir svarīgi, lai katrs politiskais spēks dara zināmu savu vērtību sistēmu un prioritātes. Apvienības mērķis ir attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā primārs ir Latvijas cilvēks ar savām vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta tradicionālā kultūrvide ar trīs strāvojumiem: tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošu uzskatu un vērtību sistēmu, kristīgā tradīcija, ko pārstāv kristīgās konfesijas un trešais - citu Latvijā dzīvojošu tautu kultūras vērtības. Pasaulē un Eiropā notiek pietiekami kardināli pārmaiņu procesi, kuri ietekmē Latviju.

Globalizācija, kura veicina ekonomisko attīstību un atvieglotu komunikāciju, tajā pat laikā ir drauds nacionālām valstīm un nacionālām kultūrām. Latvijas valsts atjaunošana 1991. g. notika, balstoties uz nacionālās valsts koncepciju. Šodien nacionālas valsts projekts ir apdraudēts gan globāli, gan arī Latvijā. Šajos apstākļos ir svarīgi apzināties apdraudējumus un izaicinājumus, kurus nes globalizācijas projekts. Apdraudējums tradicionālai kultūrvides pastāvēšanai un tās attīstībai ir globalizācijas un multikulturālisma politikas izraisītā masveida emigrācija no Āzijas un Āfrikas valstīm, kā rezultātā Eiropā veidojas tās kultūrai nepiederīgas, tās sabiedrībā neintegrētas, valstij naidīgas subkultūras rajoni un veseli anklāvi, kas veicina ekstrēmismam un terorismam labvēlīgas vides izveidi.

Šodien Latvijā ir aktuāli saglabāt gan savas nacionālās gan Eiropas civilizācijas radītās vērtības, kuras radīja kristietība, Apgaismība un nacionālas valsts koncepcija. Latvijas patrioti ir tie, kuriem valsts pastāvēšana ir svarīgāka par personīgo izdevīgumu. Mēs esam un mums jābūt ES un NATO dalībvalstij, bet nacionālas valsts funkcija no tā nedrīkst ciest. Latvijas cilvēks – ir tas, par kuru aizmirst, tīksminoties ar makroekonomikas izaugsmes tempiem un sacensību skaitļiem ar Igauniju un Lietuvu. Tāpēc par prioritāti apvienība uzskata rūpes par ģimeni, veselību, darbu, mājokli, drošību (arī finansiālu), garīgās izaugsmes iespējām, piederības sajūtu Latvijai. Visvairāk šīs rūpes jājūt cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Sociāldemokrātiem tradicionāli prioritāte ir atbalsts cilvēkiem ar maziem ienākumiem, sevišķi ģimenēm ar pieticīgiem līdzekļiem, kuras audzina bērnus, bez kuriem Latvijai nav lemts pastāvēt.

Ģimene – sievietes un vīrieša savienība – ir pamats, lai tauta turpinātos un viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Esošie bērnu pabalsti ir tikai simboliski un nav pamats motivācijai radīt vairāk bērnus. Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe arī viena no sociāldemokrātu prioritātēm. Nemitīgās reformas un strīdi ar Labklājības ministriju liek šaubīties par efektīvas veselības sistēmas esamību.

Medikamentu cenas vecākiem un maznodrošinātiem cilvēkiem ir eksistenciāla problēma, kuru valsts nesteidzas risināt. Arī izglītības jomā līdz augstskolai valda neskaidrība. Izglītība valsts valodā nav diskutējama, bet skolas sākšana no sešu gadu vecuma tiek uzspiesta gandrīz ar varu, ignorējot, ka tajā vecumā bērni ir stipri atšķirīgi. Mēs skaidri zinām, ka mūsu mērķi un prioritātes ir nozīmīgi citām organizācijām un aicinām tās par sadarbības partneriem, lai kopā attīstītu Latviju kā plaukstošu, nacionālu un kristīgās vērtības balstītu valsti.

Paldies par uzmanību.