«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

LSDSP valde aicina LR Saeimu un Ministru kabinetu nepievienoties ANO migrācijas kompaktam. Vispirms mēs vēršamies pie Saeimas deputātiem, kuri plāno nākamnedēļ aicināt valdību lemt šo jautājumu.

Ja Jūs kā lēmējinstitūcija lemsiet nepievienoties ANO migrācijas kompaktam, valdībai kā izpildinstitūcijai tas būs saistoši, kaut arī kompakts nav līgums un tā ratifikācija Saeimā nav nepieciešama.
Publiskajā telpā mums mēģina iestāstīt, ka minētais dokuments nemazina Latvijas valstiskumu, ka mēs kā suverena valsts paši lemsim migrācijas jautājumus, bet mums ir jāstiprina starptautisku organizāciju, kuru dalībniece ir Latvija, vienotību. Starptautisku organizāciju vienotības vārdā Latvijai nav jāupurē savas nacionālās intereses. Par kādu vienotību ir runa, ja minētajam dokumentam nepievienosies virkne ES valstu, kā arī ASV un Austrālija.
Ja kāda valsts paraksta ANO migrācijas kompakta piedāvātos risinājumus, tā paziņo, ka tie ir pareizi un pielietojami, bet praksē, atsaucoties uz to, ka tie nav saistoši tos nepiemēro, tad jājautā kāpēc dokuments tika parakstīts, kāpēc tāda divkosība. Ir pamats bažām, ka minētajam dokumentam sekos citi nacionālo valstu tiesības ierobežojoši dokumenti. Latvijas interesēs ir tikai pašu izvēlēti migrācijas politikas risinājumi. Parakstot kompaktu, tiek mazinātas Latvijas tautas pašnoteikšanās tiesības.