«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Foto: Pixabay from Pexels

LSDSP 49.kongress atgādina partijas vairākkārtējo uzmanības vēršanu uz iespēju pandēmijas laikā ieviest beznosacījumu ienākumu sistēmu, kura paredz katram sabiedrības pilngadīgam loceklim saņemt 250 eiro mēnesī un par katru bērnu vienam no vecākiem papildus 50 eiro mēnesī.

Finanšu aprēķini atrodami agrākās publikācijās. Tas ļautu būtiski vienkāršot dažādu pabalstu administrēšanu un samazināt tur iesaistīto cilvēku skaitu, kā arī veicinātu saimniecisku aktivitāti un atvieglotu mazāk turīgiem cilvēkiem pārvarēt pandēmijas radītās materiālās problēmas. Kongress tāpat aicina LSDSP biedrus un visus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt un piedalīties patreiz ES notiekošajā parakstu vākšanā par “ Beznosacījumu pamatienākumu ieviešanu visā ES”, kas jau šobrīd guvis ievērojamu atbalstu Latvijā (48,5% no nepieciešamā minimālā parakstu skaita). LSDSP aicinās arodbiedrības un citas politiskas organizācijas talkā organizēt parakstu vākšanu, kā elektroniski, tā papīra formātā.