24 . Aprīlis
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

 
 
    Aktuāli
    Ziņas  
    Sveicam!  
    Blogi  
    Arhīvs  
Galerija
Par mums
Lejuplāde
Ziedojumi
Kontakti
++Kalendārs++
    Mans epasts 

E-pasta adrese:

Parole:


LSDSP balss Nr. 4
2015-08-07

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija runā
2015.gada augusts sagatavoja M. Krauča

Aktualitātes   

Darba grupa pārskata LSDSP 2007. gada pamata un saīsināto programmu, lai tā atbilstu mūsdienu aktuālajiem jautājumiem un uzdevumiem.

Partijas biedri tiek aicināti ielūkoties programmās un dot savu skatījumu uz atsevišķiem jautājumiem , ar kuriem būtu jāpapildina sadaļas vai dot savu vērtējumu.

Ir sagatavota programmas sadaļa par Veselību (sagatavoja M. Krauča).

Sabiedrības veselība ir viens no sabiedrības garīgās, fiziskās un sociālās labklājības pamatiem. Laba veselība ir garants ilgam un produktīvam darbam. Neskatoties uz ievērojamo progresu medicīnā pēdējo desmitgažu laikā, mirstība Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem vēl arvien ir ļoti augsta, bet sagaidāmais mūža ilgums mazs. Sevišķi kritiska situācija ir lauku rajonos.

Galvenās problēmas:    

    augsts priekšlaicīgi mirušo skaits;
    zems publiskais finansējums;
    nevienlīdzība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanā.

Izrietot no problēmām galvenais veselības ilgtermiņa mērķis – samazināt priekšlaicīgi zaudēto dzīves gadu skaitu.

Veselības sistēmas reformas uzdevumi mērķa sasniegšanai:

    veikt pasākumus veselīga dzīves veida sekmēšanai;
    sabalansēt plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā;
    nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību;
    sabalansēt veselības aprūpes sistēmas izmaksas;
    palielināt finansējumu veselības aprūpei katru gadu par 0,5% no IKP līdz tas sasniedz ES valstu vidējo rādītāju.

Veselības aprūpes sistēmas reformas stratēģiskie principi

    Veselības sistēma kā labklājības garants:

        1) noteikt konstantas prioritātes ar pilnīgu finansējumu sekojošām slimībām un iedzīvotāju grupām:
            a.  infekcijas slimību izplatības ierobežošanai;
            b. akūtai rehabilitācijai līdz darbspēju atjaunošanai;
            c. mātes un bērna veselības problēmu risināšanai.
        2) iesaistīt visu sabiedrību veselības profilaktisko programmu realizēšanā;
        3) sabalansēt jauno ārstniecības personu apmācību par budžeta līdzekļiem ;
        4) ārstniecības iestāžu ēku celtniecību , kapitālo remontu, teritorijas sakopšanu veikt tikai par pašvaldību līdzekļiem, piesaistot investoru līdzekļus, EF;
        5) veselības ministrijai sabalansēt un koordinēt jaunu aparātu, tehnoloģiju iegādi saskaņā ar atbilstoša speciālista esamību;
        6) ārstniecības personu darba atlīdzība netiek iekļauta vienotā visu nozaru atlīdzības sistēmā, kamēr veselības aprūpes sistēmā nav nodrošināti cilvēkresursi pietiekamā daudzumā. Darba atlīdzība tiek noteikta atbilstoši katras ārstniecības personas novērtējumam;
        7) pirmsskolas iestādēs un skolās tiek nodrošināta izglītojoša programma katra priekšmeta ietvaros  par veselīgu dzīves veidu, slimību profilaksi, veselīgu uzturu, kaitīgiem faktoriem;
        8) racionāls medikamentu nodrošinājums ambulatorajiem pacientiem.

Viedokļi

Biedri LSDSP birojā iesūtījuši dažādus viedokļus par bēgļu jautājumu un Grieķijas problēmām.

Īss ieskats Jura Dzelmes sagatavotajā viedoklī par bēgļiem:
Palīdzības sniegšanai, tāpat kā citu politisku uzdevumu risināšanai, Latvijas valdībai ir divi galvenie, savstarpēji saistīti kritēriji:
                1) nodrošināt Latvijas tautas intereses un vajadzības;
                2) palīdzēt visiem citiem, tai skaitā bēgļiem, nodrošināt viņu intereses un vajadzības.
Parasti izdala piecas galvenās vajadzības kuras tradicionāli ietver dzīves kvalitātes izpratnē:
                1) fizioloģisko vajadzību apmierināšana (ēdiens, pajumte);
                2) drošība;
                3) piederība (pietiekami liels draugu un paziņu loks);
                4) atzīšana (darba rezultātu, radošo sasniegumu u.tml.);
                5) pašrealizācija, pašizteikšanās.
Visu šo vajadzību apmierināšana nelielai grupai (daži tūkstoši) potenciālo Latvijas iedzīvotāju ar būtiski atšķirīgu kultūru un tradīcijām ir ļoti sarežģīts un dārgs uzdevums, kuru pildīt Latvijas valdība nav gatava. Ja bēgļiem nebūs nodrošināta pietiekama dzīves kvalitāte, ieskaitot piederību un atzīšanu, sāksies protesti, tai skaitā vardarbīgi (piemēram, mašīnu dedzināšana, kā Parīzē), palielināsies noziedzības un terorisma draudi.
Ja mēs patiešām gribam kādam palīdzēt, tad ir jādomā par visu minēto piecu cilvēka pamatvajadzību nodrošināšanu. Ņemot vērā gan Latvijas, gan pašu bēgļu intereses, vispirms būtu jārūpējas par normālu dzīves apstākļu radīšanu bēgļu mītnes zemēs. Ja tas neizdodas, tad nākošais solis ir nevis aicināšana uz Latviju, bet palīdzība pārcelties uz kādu kaimiņvalsti ar līdzīgu kultūru un tradīcijām, bet, pirmkārt, lielāku drošību. (Varētu, piemēram, izpētīt palīdzības iespējas Lībijas bēgļiem pārcelties uz Ēģipti, nevis uz Latviju.)

Arkādija Minajeva viedoklis par Grieķijas krīzi – Grieķijai jāsniedz tāda palīdzība, kas tieši ietekmē tai raksturīgās tautsaimniecības attīstību – tūrisms, lauksaimniecība.

Labie darbi - Velta Cimdiņa 18.jūlijā organizēja pagājušā gadsimtā apbedīto sociāldemokrātu vietu sakopšanu Matīsa kapos. Tajā aktīvi piedalījās: A. Minajevs, G. Bušujevs, A. Kalniņš, V. Budrēvičs, V. Cimdiņa un citi atbalstītāji Valentīna, Biruta.

Labie darbi turpināsies 15. augustā, lūdzam aktīvi piedalīties.

LSDSP birojs atvērts Aldara ielā 8 ,Otrdienās un Ceturtdienās līdz 18:00.Izsaki savu viedokli
«Atpakaļ
 Dienas komentārs   
Nerevidēsim gadsimtu vecās tradīcijas
Daugavietis
LSDSP kā Latvijas politiskai partijai ir jāatbalsta Latvijai svarīgas vērtības, Latvijas kultūru, jāveido patriotisms, jārunā par pieminekļiem kā Latvijas kultūras daļu. Simbolu analīze nav politiskas...


 Jaunākais komentārs forumā   
Ekonomiskā krīze
Kundze. Elena
Uzmanību plašai sabiedrībai, Vai jums ir nepieciešams kredīts? ja jā Mēs piedāvājam aizdevumu ar zemu procentu likmi 3%, un bez kredīta pārbaude, mēs piedāvājam individuālie aizņēmumi, parādu kons...


Izsaki savu viedokli
 Galerija   
 
   
 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Adrese: Rīga, Aldaru iela 8, LV-1050 Tālrunis 67356585